Drogi rowerowe

Przyjazd:
Wyjazd:

Oprócz szlaków pieszych i rowerowych, znakowanych zgodnie z unormowaniami PTTK, są na terenie WPN-u również zwykłe drogi gruntowe udostępnione dla ruchu turystycznego. Wszystkie te drogi doskonale nadają się dla rowerzystów, dlatego potocznie nazywane są w parku „drogami rowerowymi”. Zostały one oznakowane drogowskazami – prostokątnymi tabliczkami. U góry znaku znajduje się symbol roweru, obok niego strzałka, a poniżej nazwa miejscowości docelowej i odległość. Od drogowskazów szlaku rowerowego odróżnia je to, że strzałka jest w kolorze tła tabliczki, czyli biała. Długość takich dróg wynosi w granicach parku nieco ponad 30 km.